ئاپلا، بۇ بەت يەرشارىدا مەۋجۈت ئەمەسكەن، ئاي شارىدىن ئىزدەپ باقاملا

بۇ بەتنى ئەمدى ئىزدەپمۇ تاپالمايدىلا، باشبەتكە قايتاملا غوجام

بولدىلا باشبەتكە قايتايچۇ